© DevStack. All rights reserved.

Bürkert

Zawory odcinające bezpośredniego działania

Typ 6013 NC, przyłącza gwintowane

Pobierz:

Typ 6013 NO, przyłącza gwintowane

Pobierz:

Typ 6013 NC, na płytkę

Pobierz:

Zawory odcinające serwowspomagane

Typ 6281 NC i NO, dla mediów neutralnych

Pobierz:

Typ 406 NC, dla pary do 180 ºC

Pobierz:

Zawory odcinające serwowspomagane nie wymagające różnicy ciśnień

Typ 6213EV NC, dla mediów neutralnych

Pobierz:

Typ 407 NC, dla pary do 180 ºC

Pobierz:

Zawory sterujące 32-drogowe

Typ 6014, przyłącza gwintowane

Pobierz:

Typ 6014, na płytkę

Pobierz:

Typ 6012 Banjo, 6014 Banjo

Pobierz:

Zawory sterowane pneumatycznie

Typ 2012, grzybkowy prosty

Pobierz:

Typ 2000, grzybkowy skośny

Pobierz:

© DevStack. All rights reserved. Powered by Airnet.